Oncologie Zorgnetwerk Achterhoek

Wanneer je of jouw naaste met kanker te maken krijgt, is alles in het leven ineens anders. Er komt veel op je af. Het ontvangen van de juiste hulp en zorg is belangrijk.

In de Achterhoek zijn verschillende lokale oncologie netwerken gestart. De netwerken bestaan uit eerstelijns zorgprofessionals en hebben als doel om de zorg voor patiënten met en na kanker vanuit de thuissituatie te verbeteren. Zij werken samen aan een optimaal behandelresultaat.

Mogelijk heb je vragen of wil je graag begeleiding. Op deze website wordt inzichtelijk gemaakt welke zorgprofessionals je kunnen ondersteunen.

Ons doel reikt verder dan het inrichten van de lokale eerstelijns netwerken. We willen de gehele ‘route van de patiënt’ verbeteren, van ziekenhuis en oncologische revalidatie tot eerstelijnszorg, online hulp en ondersteunende nazorg. Het uitgangspunt hierbij is dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek ontvangen, in de verschillende fasen tijdens en na ziekte. Het is daarom belangrijk om samen te werken met regionale organisaties zoals het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem en Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk, huisartsen en bedrijfsartsen, zodat we gezamenlijk de zorg voor patiënten met en na kanker kunnen verbeteren.
Wil je meer weten over onze missie en visie? Klik op deze link.

Sinds 16 december 2022 Oncologie Zorgnetwerk Achterhoek officieel een vereniging.
Huidig bestuur

  • Inge Jansen – Voorzitter
  • Kristel Beijer –  Penningmeester 
  • Manuela Dieker – Secretaris
  • Steffie Lettink –  Algemeen bestuurslid
  • Kirsty Kruisselbrink  – Algemeen bestuurslid
Scroll naar boven