Oncologie Zorgnetwerk Achterhoek

Missie, visie en kwaliteit

Missie

Het Oncologie Netwerk Achterhoek staat voor het leveren van optimale en trefzekere zorg in deze regio, voor iedere cliënt die met kanker te maken krijgt. Deze zorg is goed vindbaar, in de eigen omgeving, laagdrempelig en afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften.

Visie
Het Oncologie Netwerk Achterhoek bestaat uit gespecialiseerde zorgverleners en organisaties uit diverse vakgebieden die nauw met elkaar samenwerken rondom kanker. Ze streven het gezamenlijk doel na om hoogwaardige zorg op maat te leveren en een veilig vangnet te zijn voor de cliënt. Hierbij is het van belang dat de client richting kan geven aan de wijze waarop de beschikbare zorg ingezet kan worden.
De aangesloten zorgverleners en organisaties voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn opgesteld binnen hun eigen vakgebied. Naast het geven van deskundige begeleiding en betrokken zorg voor alle mensen tijdens of na behandeling van kanker in alle fasen, wordt er ook aandacht besteed aan onderlinge samenwerking. Zowel het up-to date houden van kennis in eigen vakgebied, mogelijkheden van verwijzen, als elkaar voorzien van nieuwe informatie en mogelijkheden bij de behandeling en omgang met de ziekte kanker, behoren tot het takenpakket van de aangesloten partijen. Het huidige netwerk biedt een overzicht van het zorgaanbod in de eerste lijn.

Kwaliteit

De kwaliteitseisen van het oncologienetwerk Achterhoek zijn opgesteld om te dienen als leidraad voor de diverse netwerken. Het beschrijven en vaststellen van deze eisen geven duidelijkheid voor de aansluiting van nieuwe leden. Bij aanmelding van nieuwe leden kunnen deze eisen nagelopen worden door de huidige leden en het aspirant lid. Op basis van de daaruit getrokken conclusies zal iemand zich kunnen aanmelden of niet. Het doel is echter niet om mensen expliciet uit te sluiten, maar juist om nieuwe leden aan te trekken om zo een kwalitatief hoogstaand netwerk op te bouwen.

 

Algemene kwaliteitseisen, verwachtingen en competenties

  • Het belang van de patiënt/client dient te allen tijde centraal te staan;
  • De deelnemer heeft affiniteit met de doelgroep oncologie;
  • De deelnemer heeft relevante en actuele ervaring met de doelgroep oncologie;
  • De deelnemer laat inzet en actieve deelname zien;
  • De deelnemer van het netwerk draagt de missie en visie een warm hart toe;
  • De intentie voor deelname zal niet vanuit commerciële gronden zijn.

Competenties

Competenties zijn eigenschappen van gedrag en gaan onder andere over kennis, vaardigheden, waarden en normen, motivatie en ambitie en persoonlijke kwaliteiten. Als lid van een netwerk zijn samenwerken, initiatief nemen, communicatieve vaardigheden en analytisch denken belangrijke competenties om in te zetten.

Vertrouwelijkheid en gelijkwaardigheid

Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring binnen het eigen netwerk. Er is sprake van met elkaar meedenken. Het onderling vertrouwen binnen het netwerk en waarborgen van de privacy van de client is daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat de eventuele casussen geanonimiseerd dienen te zijn.

Scroll naar boven